آخرین اخبار
تاریخ انتشار: ۱۴ / ۰۴ / ۱۳۹۷

ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران، چالشها و راهکارها

ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران، چالشها و راهکارها

برگزاری همایش ملی
ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران (چالش ها و راهکارها)

محور های کلی:
۱- چالش های ساختاری نظام مسئولیت مدنی
۲- نظام های خاص مسئولیت مدنی
۳- قلمرو خسارات قابل جبران
۴-مسئولیت مدنی در رویه قضایی : تجربه ها، فرصت ها و چالش ها
۵-نقش نظام مسئولیت مدنی در تحقق اهداف توسعه پایدار، و تعامل آن با سایر نظامات کنترل اجتماعی

مشخصات همایش
  • تاریخ شروع : 1397/09/15
  • تاریخ پایان : 1397/09/15
  • تلفن تماس : 02335225072
  • شماره فکس : 02335225072
  • آدرس ایمیل : niclsconf@gmail.com
  • وب سایت : مشاهده وب سایت
دیدگاه خود را ارسال کنید