آخرین اخبار
تاریخ انتشار: ۱۴ / ۰۴ / ۱۳۹۷

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی آب و محیط زیست

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی آب و محیط زیست

محورهای کنفرانس
بحران اب
مدیریت منابع آب
بهینه سازی مصرف آب
بازیافت آب
بحران آب و خشکسالی
بحران آب و کشاورزی
بحران آب و هواشناسی
آب و فاضلاب
شبکه های آبیاری و زهکشی
آب و زمین شناسی
تکنولوژی تعدیل آب و هوا
بحران آب و تغییر اقلیم
مدیریت منابع آب در شرایط بحرانی
فرهنگ سازی و میریت منابع آب
و سایر موضوعات مرتبط با علوم و مهندسی آب

محیط زیست

آلودگی‌های محیط زیست، مدیریت پسماند و محیط زیست شهری
مخاطرات زیست محیطی و مدیریت بیمه
محیط زیست و توسعه پایدار
فرهنگ و محیط زیست
اهمیت صرفه جویی و قناعت در جهاد اقتصادی و آثار آن در حفظ محیط زیست
زیستگاه ها و تنوع زیستی
آلودگی‌های محیط زیست
نقش محیط زیست سالم در تامین منابع غذایی
مدیریت محیط زیست
محیط زیست و آمایش سرزمین
نقش محیط زیست در سلامت
اثرات زیست محیطی تحریم
پساب، پسماند و محیط زیست
انرژی و محیط زیست
آموزش محیط زیست و اشاعه فرهنگ و اخلاق محیط زیست
علوم و پژوهش‌های ممیزی زیست محیطی
تنوع زیستی و نقش آن در محیط زیست
کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در محیط زیست
تالاب ها و محیط زیست
دریا ها و محیط زیست
حقوق و محیط زیست
پدافند غیرعامل در حوزه محیط زیست
شهر و محیط زیست
مباحث جهانی محیط زیست
سنجش از دور ومحیط زیست
ریزگردها (دلایل، گستره و تبعات و روش های کنترل و مدیرت آنها)
مهندسی محیط زیست
مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست
مهندسی طراحی محیط زیست
مباحث حقوقی و اقتصادی محیط زیست
آموزش و محیط زیست
برنامه ریزی و محیط زیست
و سایر موضوعات مرتبط با محیط زیست

مشخصات همایش
  • تاریخ شروع : 1397/05/18
  • تاریخ پایان : 1397/05/18
  • تلفن تماس : 09103273566
  • شماره فکس :
  • آدرس ایمیل : info@icrp.ir
  • وب سایت : مشاهده وب سایت
دیدگاه خود را ارسال کنید