آخرین اخبار
تاریخ انتشار: ۱۴ / ۰۴ / ۱۳۹۷

همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین

همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین

محورهای کنفرانس
آمایش سرزمین
فرسایش بادی و ریزگردها
فرسایش آبی و رسوب
پیدایش و طبقه بندی خاک
پدومتری و ارزیابی اراضی
حفاظت خاک
فیزیک خاک
شیمی و آلودگی خاک
حاصلخیزی خاک
بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
محیط زیست
سایر موضوعات مرتبط

مشخصات همایش
  • تاریخ شروع : 1397/04/27
  • تاریخ پایان : 1397/04/27
  • تلفن تماس : 071-32276906
  • شماره فکس : 071-32276907
  • آدرس ایمیل : hamayeshekhak.shirazu97@gmail.com
  • وب سایت : مشاهده وب سایت
دیدگاه خود را ارسال کنید