آخرین اخبار

سلامت و پزشکی

  • سومین کنگره بین المللی سلامت همراه (mHealth)

    سومین کنگره بین المللی سلامت همراه (mHealth)

    معرفی کنگره Mobile Health یا سلامت همراه، اصطلاحی است که برای برنامه های کاربردی که در زمینه طبابت و سلامت عمومی توسط دستگاه های ارتباطی همراه پشتیبانی می شوند، به کار می‏ رود. هدف اصلی…

  • دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت

    دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت

    معرفی همایش ورزش و فعالیت بدنی نقش مهمی در سلامت و کیفیت زندگی افراد به عهده داشته و نقش آن در توانبخشی و بهسازی جسمی و روانی جامعه غیر قابل انکار است که امروزه به…

12