header final
irannative psychopharmacology2015
atizo
آخرین اخبار
استخدام مترجم زبان انگلیسی (خانم) در محیط کاری مناسب در آبادان
استخدام وب مستر (Web Master) در فروشگاه اینترنتی کلاغ سفید
استخدام کارمند اداری،فروش خانم در یک گروه مهندسی دراصفهان
استخدام چرخکار ماهر و برشکار سراجی در منطقه آزاد انزلی
استخدام مسئول ثبت نام خانم در موسسه زبان پارسیک
استخدام مهندس مکانیک آشنا به اصول طراحی و ساخت در اصفهان
استخدام تایپیست خانم در کامپیوتر المهدی در کرمان
استخدام برنامه نویس وپشتیبان،گرافیست وب،کارشناس فروش،منشی
استخدام بازاریاب مجرب در شرکت صنایع کاغذی خراسان گلریز در زنجان
استخدام webmaster آشنا با توانایی اولیه Office در تهران
استخدام انبار دار حرفه ای در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام مهماندار برای بخش vip و روزانه در رستوران قدح درمازندران
استخدام مسئول آموزش و پذیرش در مرکز آموزش فدک آل محمد- مشهد
استخدام فروشنده آقا جهت کار در سوپرمارکت در رشت
استخدام مدیراجرایی سمینار و کارشناس بازاریابی و فروش درتهران
استخدام آشپز حرفه ای جهت کار در رستوران در تهران
استخدام پزشک دوره دیده MMT در تهران
استخدام کارشناس تحقیق،توسعه(R&D)دریک شرکت دارویی درکرج
استخدام نیروی پرستار مجرب خانم در شهر تهران
استخدام همکار موتورسوار در تهران

رفتار اطلاع جویی و رفتار اطلاع یابی

 رفتار اطلاع­ جويي عبـارت اسـت از جسـتجوي هدفمنـد اطلاعـات بـه­ منظـور ارضـاي هدفي خاص. در جريان جستجو فرد ممكن است با نظـامهـاي اطـلاع­ رسـاني دسـتي، ماننـد روزنامه يا كتابخانه يا با نظامهاي مبتني بر رايانه (وب) در تعامل باشد. (رفتار اطلاع­ يابي) سطح جزئي ­تر رفتار به ­كار گرفته ­شده از سوي جستجوگر در تعامل با نظامهاي اطلاع­ رساني است. رفتار اطلاع ­يابي شامل تمام تعامل هایي با سیستم، خـواه در سـطح تعامل انسان با رايانه (مثل استفاده از موشواره و انتخاب پيوندها)، و خواه در سـطح انتزاعي است (مثل اتخاذ يك راهبرد جستجو يا تعيين معيارهايي بـراي تصميم ­گيري در مورد اينكه كدام يك از دو كتابي كه از مكانهاي همجوار قفسـة يـك كتابخانـه انتخـاب شده، سودمندتر است) كه اعمال ذهني، نظير قضاوت در مـورد ربـط داده­ هـا يـا اطلاعات  ارزيابي­ شده را نيز شامل مي­ شود (احمدی و یاری، 1393). بهسازی رفتار اطلاع­ یابی، اولین گام برای ایجاد و توسعه سواد اطلاعاتی است. سواد اطلاعاتی، به عنوان توشه ­ای ضروری برای گام نهادن در وادی عصر اطلاعات، به مجموعه توانمندی­ هایی اطلاق می شود كه افراد به كمك آن می توانند تشخیص دهند كه چه موقع به اطلاعات نیاز دارند و به جایابی، ارزیابی، و استفاده مؤثر از اطلاعات مورد نیاز مبادرت ورزند (سیامک، 1389). سواد اطلاعاتی مرحله ­ای بالاتر از سواد عادی جامعه است و به عقیده (والیس، 2005)، این عبارت برای توصیف مهارتهای مورد نیاز برای کنشهای موثر در محیط الکترونیک به کار می­رود. اهمیت سواد اطلاعاتی وقتی شناخته می­شود که اطلاعاتی مورد نیاز باشد و توانایی موثر یافتن، ارزشیابی کردن و به کار گرفتن اطلاعات مورد نیاز وجود داشته باشد. با توجه به قابلیت هاي گوناگون و متنوع اینترنت و سایر منابع الکترونیک هـر روز اسـتفاده کنندگان بیشتري به آن روي می آورند. علی رغم استفاده روز افزون دانشـگاهیان و پژوهشـگران از خدمات اینترنت، اطلاعات کمی درباره رفتار این گروه ­ها و میزان استفاده آن ها از منابع الکترونیـک و میزان دانش آنان از ابزارهاي جستجو وجود دارد. علاوه بر این، بـه دلیـل اهمیتـی کـه اطلاعـات در پیشرفت جوامع ایفا میکند و به لحاظ اینکه رفتار اطـلاع یـابی اینترنتـی و بـه تبـع آن راهکارهـاي جستجو و بازیابی اطلاعات در وب، از ارکان فعالیتهاي علمی در دنیاي دانـایی محـور کنـونی اسـت، آگاهی از مهارتها و تجربه ­هاي کاربران و بویژه دانشـجویان در جسـتجوي اطلاعـات بـیش از پـیش احساس می شود (کشاورز، 1383).

احمدی و یاری، (1393) در مطالعه خود عنوان داشته­ اند که رفتار اطلاع­ يابي، بعد از درک وجود نیاز، بروز می­کند و به هر فعاليت انجام­ شده توسط فرد به ­منظور يافتن اطلاعات بـراي رفـع نيـاز اطلاعـاتي اطـلاق میشود. ویلسون میان چهار نوع رفتار یعنی رفتـار اطلاعاتی، رفتار اطلاع ­جویی، رفتار اطلاع­ یابی و رفتار استفاده از اطلاعات تمایز قائل است (ویلسون، 2000). تمـايز ميـان ايـن چهار نوع رفتار به­ شرح ذيل است:         

رفتار اطلاعـاتي عبـارت اسـت از كـل رفتـار انسـان در ارتبـاط بـا منـابع و مجراهـاي اطلاعاتي شامل اطلاعيابي فعال و غيرفعال و كاربرد اطلاعات. از اينرو، رفتـار اطلاعـاتي شامل ارتباط رو در رو با ديگران، و نيز دريافت منفعلانة اطلاعات مثل تماشاي آگهي­هـاي تلويزيوني بدون قصد انجام كاري با اطلاعات خاص است.   

رفتار اطلاع ­جويي عبـارت اسـت از جسـتجوي هدفمنـد اطلاعـات بـه ­منظـور ارضـاي هدفي خاص. در جريان جستجو فرد ممكن است با نظـامهـاي اطـلاع­ رسـاني دستي، ماننـد روزنامه يا كتابخانه يا با نظامهاي مبتني بررايانه (وب جهان گستر) در تعامل باشد.

رفتار اطلاع­ يابي سطح جزئي­ تر رفتار به­ كار گرفته­ شده از سوي جستجوگر در تعامل با نظامهاي اطلاع­ رساني است. رفتار اطلاع­ يابي شامل تمام تعاملهاي با نظام، خـواه در سـطح تعامل انسان با رايانه و خواه در سـطح انتزاعـي است كه اعمال ذهني، نظير قضاوت در مـورد ربـط داده­ هـا يـا اطلاعـات بازيابي­ شده را نيز شامل ميشود.

منبع:

در نگارش این مطلب، از منابع زیر بهره گرفته شده است. استفاده از این مطالب برای محققین، آزاد میباشد. اما از آنجا که ترجمه یا تایپ این مطالب مستقیما توسط (ایراکا) انجام شده و یا توسط کاربران گرامی، به صورت انحصاری به (ایراکا) واگذار شده است، هرگونه کپی برداری توسط سایر سایتها و وبلاگها، غیرمجاز بوده و فقط با ذکر آدرس دقیق این صفحه، مجاز میباشد.

  احمدی، حمید و یاری، شیوا (1393). مروری بر متون رفتار اطلاع­ یابی در ایران، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 30، شماره 1، صفحات 197-173.

  سيامک، مرضيه (1390). بررسي تأثير قرار گرفتن در محيط دانشگاهي در سطح سواد اطلاعاتي پايه دانشجويان كارداني كتابداري و اطلاع رساني. مجله علمي ترويجي فصلنامه كتاب، شماره  84، صفحات 71-54.

  کشاورز، حمید (1383). بررسی فرایند اطلاع ­جویی پیوسته دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداري و اطلاع رسانی دانشگاههاي دولتی شهر تهران، مجله کتابداري، سال سی و هشتم، دفتر چهل و یکم، بهار و زمستان.

Wallis, Jake, (2005). Cyberspace, information literacy and the information society, Library Review, Vol. 54, Iss: 4, pp. 218 - 222.

Wilson, T.D. (2000). Human information behavior. Informing Science 3 (2): 49-55. http://inform.nu /Articles /Vol3 /v3n2p49-56.pdf.