آخرین اخبار

پارافریز مقاله پزشکی

  • ترجمه تضمینی مقالات علوم پزشکی
    ترجمه مقاله پزشکی و پرستاری

    ترجمه تضمینی مقالات علوم پزشکی

    ایراکا توسط فارغ التحصیلان مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس تاسیس گردیده تا برترین خدمات ترجمه مقاله، ویرایش مقاله و پارافریز را برای فرهیختگان مراکز آموزش عالی کشور فراهم آورد.   ترجمه دانش و علوم روز پزشکی، تسریع کننده…