آخرین اخبار

کنفرانس بین المللی قلب و ورزش، ترجمه مقاله قلب، ترجمه مقاله پزشکی، ویرایش مقاله پزشکی

  • اولین کنفرانس بین المللی قلب و ورزش

    اولین کنفرانس بین المللی قبل و ورزش در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار می شود.با توجه به اینکه این…